آیا نمونه ارائه می دهید؟ رایگان یا شارژ؟

2020-10-17

س:آیا نمونه ارائه می دهید؟ رایگان یا شارژ؟


آ:ما می توانیم نمونه ها را رایگان ارائه دهیم. با این حال ، به دلیل همکاری طولانی مدت ، امیدواریم که بتوانید هزینه ارسال را تحمل کنید.