مدت زمان تحویل شما چقدر است؟

2020-10-17

س:مدت زمان تحویل شما چقدر است؟


آ:معمولاً زمان تحویل ما فقط 3 روز است. با این حال ، اگر به یک محصول سفارشی نیاز دارید ، لازم است آن را جداگانه در نظر بگیریم.